Õppekomplekt:

Matemaatika 1. klassile

Tööraamat I osa
Kaja Belials
Tööraamat II osa
Kaja Belials
Tööraamat IV osa
Kaja Belials
Töölehed
Kaja Belials

Vaata näidislehekülgi:

Matemaatika tööraamat 1.klassile

Matemaatika tööraamat 1.klassile

I osa
Kaja Belials
21x28cm, klamberköide, 68 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2017

Tööraamat 1. klassile on õppevahend, mille järgi on lapsel tore õppida ja õpetajal lihtne õpetada.
Tööraamatu ülesehitus lähtub printsiibist tuntult tundmatule ja lihtsamalt keerulisemale. Alustatakse lapsele tuttavatest geomeetrilistest kujunditest — kuup, kera jne. Sealt edasi õpitakse esemeid kirjeldama, rühmitama ja loendama, moodustatakse ja võrreldakse hulki. Esemete loendamiselt minnakse üle arvude ja numbrite õppimise ja arvutamise juurde. Õppeaasta lõpuks õpitakse selgeks täiskümnetega arvutamine 100 piires. Õppeaasta jooksul saavad tuttavaks kellaajad täis-, veerand-, pool- ja kolmveerandtundides. Tutvutakse pikkusühikutega meeter ja sentimeeter, raskusühikuga gramm ja kilogramm, mahuühikuga liiter, ajaühikutega minut, tund, ööpäev, nädal