Õppekomplekt:

Öösikese Aabits

Aabitsa töövihik I osa
Linda Tross, Olle Selliov
Aabitsa töövihik II osa
Linda Tross, Olle Selliov
Tähekaardid
Liis Kurm

Vaata näidislehekülgi:

Öökull Öösikese aabits

Öökull Öösikese aabits

Linda Tross
21x28cm, kõvakaaneline õmmeldud köide, 145 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2014

“Öökull Öösikese aabits” on mõeldud erineva ettevalmistusega lastele. Tekstid on lihtsad ja eakohased. Iga tähe jutt algab sõnade moodustamise või lühikese kerge tekstiga ning jätkub tugevamate lugejate tekstiga. Aabitsa alguses on sõnad silbitatud, sujuvalt minnakse üle silbitamata tekstidele. Lood räägivad lastest ja loomadest ning nende suhetest. Tarkuse sümbol öökull aitab oma küsimustega lapsel mõtiskleda oluliste väärtuste üle. Esikohal on tundekasvatus, käitumise, kõlbluse, keskkonnakaitse ning turvalisuse teemad.
Tähti õpitakse häälikurühmade kaupa. Täishäälikuid, suluta kaashäälikuid, sulghäälikuid ja võõrhäälikuid eristab tähe ja lehe serva värv.
Lehekülgede servades olev pildi- ja sõnariba annab täiendava võimaluse jutustamiseks, häälimiseks, väiketähtedega tutvumiseks ja integratsiooniks teiste ainetega ning mängudekski.
Kunstnik Ülle Kaasiku joonistatud rõõmsad pildid aitavad mõista teksti ning arendada jutustamis- ja häälimisoskust.

Aabitsast õpitu kinnistamiseks on töövihik, mis sisaldab ka rohkelt harjutusi käeliste oskuste arendamiseks ja mängurõõmu pakkuvaid ülesandeid. Kirjastuse kodulehel on kättesaadav töövihiku vastustega versioon, mis klassis kuvatuna aitab õpilastel ise oma harjutusi parandada.

Abimaterjal õpetajale sisaldab kontseptsiooni, tööjuhised, mõned tunnikonspektid, linke interaktiivsetele õppemängudele ja soovituslikele lisamaterjalidele. Samas on ka töökava viidetega tunni ilmestamiseks sobivatele ettelugemistekstidele või luuletustele ning õpilaste jaoks sobivate õppematerjalide linkidele.

Õppekomplekti autor on Linda Tross, kes on üle 40 aasta õpetanud lapsi lugema-kirjutama.

Aabits ja töövihik vastavad kehtivale riiklikule õppekavale.