Õppekomplekt:

Eesti keel 1. klassile

Lugemik
Linda Tross, Riina Paatsi
Lugemiku töövihik I osa
Linda Tross, Olle Selliov
Lugemiku töövihik II osa
Linda Tross, Olle Selliov
Töölehed
Linda Tross
Rähn Riho lugemiku töövihik 1. klassile

Rähn Riho lugemiku töövihik 1. klassile

I osa
Linda Tross, Olle Selliov
21x28cm, klamberköide, 76 lk, 2-värvitrükk,
ilmumisaasta 2014

Keeleõpetuse reeglid ja vastavad harjutused leiduvad kaheosalises töövihikus. Iga lugemiku teksti jaoks on lehekülg töövihikus. Harjutused on sõnavara, teksti mõistmise, keelereeglite mõistmise, häälikupikkuse määramise ning suurte kirjatähtede kohta. Iga kuues tund on keeleõpetuse kordamiseks. Igas seitsmendas tunnis on ülesanded loovuse arendamiseks. Suurte kirjatähtede õppimiseks on töövihikus abijooned. Töövihiku vastustega versioon klassis kuvatuna aitab õpilastel ise oma harjutusi parandada.