Õppekomplekt:

Loodusõpetus 1. klassile

Tööraamat I osa
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Tööraamat II osa
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Töölehed
Sirje Aher
Loodusõpetuse töölehed 1.klassile

Loodusõpetuse töölehed 1.klassile

Sirje Aher
suurus A4, 22 lk, 10 töölehte, 2-värvitrükk,
ilmumisaasta 2015

Õppekomplekti kuuluvad töölehed iseseisvaks tööks. Kogumikus on isesisvad tööd õpitavate teemade kohta. Töölehtede ülesannete lahendamine annab tagsisidet õpitu omandamisest.
Tööd on kahes variandis: A ja B.