Õppekomplekt:

Eesti keel 1. klassile

Lugemik
Linda Tross, Riina Paatsi
Lugemiku töövihik I osa
Linda Tross, Olle Selliov
Lugemiku töövihik II osa
Linda Tross, Olle Selliov
Töölehed
Linda Tross
Rähn Riho lugemiku töölehed 1. klassile

Rähn Riho lugemiku töölehed 1. klassile

Linda Tross
suurus A4, 19 töölehte, A ja B variant, 2-värvitrükk,
ilmumisaasta 2015

Õppekomplekti kuuluvad ka töölehed - lisaharjutused õpitu kinnistamiseks ja (või) tagasiside saamiseks.