Õppekomplekt:

Loodusõpetus 1. klassile

Tööraamat I osa
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Tööraamat II osa
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Töölehed
Sirje Aher
e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Loodusõpetuse töölehed 1.klassile

Loodusõpetuse töölehed 1.klassile

Sirje Aher
suurus A4, 22 lk, 10 töölehte, 2-värvitrükk,
ilmumisaasta 2015

Õppekomplekti kuuluvad töölehed iseseisvaks tööks. Kogumikus on isesisvad tööd õpitavate teemade kohta. Töölehtede ülesannete lahendamine annab tagsisidet õpitu omandamisest.
Tööd on kahes variandis: A ja B.