Õppekomplekt:

Matemaatika 2. klassile

Tööraamat I osa
Kaja Belials
Tööraamat II osa
Kaja Belials
Tööraamat IV osa
Kaja Belials
Töölehed
Kaja Belials

Vaata näidislehekülgi:

Matemaatika tööraamat 2.klassile

Matemaatika tööraamat 2.klassile

II osa
Kaja Belials
21x28cm, klamberköide, 64 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2015

Tööraamat 2. klassile on jätkuks 1.klassi tööraamatule.
Tööraamat toetab õpetajat õpetamisel ja aitab hoida ning süvendada laste huvi matemaatika vastu. Matemaatikat õpetatakse lastele tuttavate sündmuste ja olukordade kaudu, lähtudes printsiibist tuntult tundmatule. Esmalt korratakse varem õpitut, seejärel tehakse tutvust uute teemadega — arvud 0‒1000