Õppekomplekt:

Eesti keel 2. klassile

Lugemik I osa
Linda Tross, Raili Blomqvist
Lugemik II osa
Linda Tross, Raili Blomqvist
Lugemiku töövihik I osa
Linda Tross, Raili Blomqvist
Lugemiku töövihik II osa
Linda Tross, Raili Blomqvist
Lugemiku töövihik III osa
Linda Tross, Raili Blomqvist
Lugemiku töövihik IV osa
Linda Tross, Raili Blomqvist
Töölehed
Linda Tross
Marta ja Karli lugemik 2. klassile

Marta ja Karli lugemik 2. klassile

II osa
Linda Tross, Raili Blomqvist
21x28cm, pehme köide, 152 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2015

2. klassi lugemik, pealkirjaga „Marta ja Karli lugemik”, on järg 1.klassi „Öökull Öösikese aabitsale” ja „Rähn Riho lugemikule”. Rähn Riho tutvub lugemikus uute sõprade, kaksikute Karli ja Martaga.
Iga nädala juhatab sisse vanasõna, mille alla sobituvad erinevad tekstid lastele lugemiseks. Karl ja Marta aitavad oma küsimustega lastel mõista tekstide mõtet ja mõtiskleda oluliste väärtuste üle. Esikohal on jätkuvalt tundekasvatus, käitumiskultuuri, kõlblusnormide, keskkonnakaitse ning turvalisuse teemad.
Tekstist arusaamise ja jutustamisoskuse omandamisele aitavad kaasa kunstnik Ülle Kaasiku joonistatud meeleolukad pildid. Keeleõpetuse teemasid lugemikus ei ole.

Keeleõpetuse osa on neljaosalises töövihikus. Töövihikus on harjutusi teksti mõistmise, keelereeglite omandamise, kirjatehnika, loovuse, psüühiliste protsesside arendamise ja muu tarvis. Kirjastuse kodulehelt on kättesaadav töövihiku vastustega versioon. Kui see on klassis ekraanile kuvatud, saab õpilane ise oma harjutusi kontrollida ja parandada.

Lugemik ja töövihik vastavad kehtivale riiklikule õppekavale.

Abimaterjal õpetajale tutvustab kontseptsiooni, annab juhiseid tööks, sisaldab ka linke interaktiivsetele õppemängudele ja õpetajale tundide ettevalmistamiseks soovituslikele materjalidele. Digitaalses õpetajaraamatus on jätkuvalt etteütluste tekste, põnevat lisalugemist, klassivälise lugemise soovituslik nimekiri jms. Õpetaja töö hõlbustamiseks on samas ka töökava, kuhu on lisatud viited tunni ilmestamiseks, sobivate ettelugemistekstide või luuletuste kohta ning õpilastele sobivate õppematerjalide linke.

Õppekomplekti kuuluvad ka töölehed - lisaharjutused õpitu kinnistamiseks ja (või) tagasiside saamiseks.