Õppekomplekt:

Loodusõpetus 2. klassile

Tööraamat I osa
Sirje Aher, Georg Aher
Tööraamat II osa
Sirje Aher, Georg Aher
Töölehed
Sirje Aher
e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher
Loodusõpetuse tööraamat 2.klassile

Loodusõpetuse tööraamat 2.klassile

II osa
Sirje Aher, Georg Aher
21x28cm, klamberköide, 52 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2015

Uus loodusõpetuse tööraamat tutvustab Eestimaa taimi ja loomi ning õpetab väärtustama ja hoidma loodust. Oluliseks peetakse looduse vahetut kogemist ja praktilist tegevust looduses.
Tutvutakse inimese välisehitusega ja tervist mõjutavate teguritega. Tööraamatus on juhendeid uurimuslikuks tegevuseks ja loodusvaatlusteks. Samuti rohkesti tähelepanuharjutusi ning õppeaineid lõimivaid ülesandeid, mis võimaldavad õpilasel aktiivselt ja loovalt omandada uusi teadmisi ja oskusi kas õpetaja juhendamisel, koostöös klassikaaslastega või iseseisvalt.

Õpik-tööraamatu on koostanud Georg Aher, Sirje Aher ja Asta Tuusti ning illustreerinud Epp Margna.

Tööraamat vastab riiklikule õppekavale.