Õppekomplekt:

Loodusõpetus 2. klassile

Tööraamat I osa
Sirje Aher, Georg Aher
Tööraamat II osa
Sirje Aher, Georg Aher
Töölehed
Sirje Aher
e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher
Loodusõpetuse töölehed 2.klassile

Loodusõpetuse töölehed 2.klassile

Sirje Aher
suurus A4, 26 lk, 12 töölehte, 2-värvitrükk,
ilmumisaasta 2015

Õppekomplekti kuuluvad loodusõpetuse töölehed iseseisvaks ja rühmatööks. Töölehtedel olevate ülesannete lahendamine suurendab õpilaste huvi ümbritseva looduse vastu ning aitab kaasa kodu ja kooli läheduses kasvavate taimede ja elavate loomade tundma õppimisele . Töölehed toetavad õuesõpet, meid ümbritseva looduse uurimist ja koostööoskuste arendamist.