Õppekomplekt:

Matemaatika 1. klassile

Tööraamat I osa
Kaja Belials
Tööraamat II osa
Kaja Belials
Tööraamat IV osa
Kaja Belials
Töölehed
Kaja Belials
Matemaatika töölehed 1.klassile

Matemaatika töölehed 1.klassile

Kaja Belials
suurus A4, 14 töölehte, A ja B variant, 2-värvitrükk,
ilmumisaasta 2015

Õppekomplekti kuuluvad töölehed iseseisvaks tööks. Kogumikus on isesisvad tööd kõigi õpitavate teemade kohta. Töölehtede ülesannete lahendamine annab tagsisidet õpitu omandamisest.
Tööd on kahes variandis: A ja B.