Õppekomplekt:

Matemaatika 3. klassile

Õpik I osa
Kaja Belials
Õpik II osa
Kaja Belials
Töövihik I osa
Kaja Belials
Töövihik II osa
Kaja Belials
Töövihik III osa
Kaja Belials
Töövihik IV osa
Kaja Belials
Töölehed
Kaja Belials
Matemaatika töölehed ja tunnikontrollid 3. klassile

Matemaatika töölehed ja tunnikontrollid 3. klassile

Kaja Belials
suurus A4, 12 töölehte ja 18 tunnikontrolli, A ja B variant, 2-värvitrükk,
ilmumisaasta 2017

Õppekomplekti kuuluvad töölehed iseseisvaks tööks. Kogumikus on isesisvad tööd kõigi õpitavate teemade kohta. Töölehtede ülesannete lahendamine annab tagsisidet õpitu omandamisest.
Tööd on kahes variandis: A ja B.