Õppekomplekt:

Eesti keel 3. klassile

Lugemik I osa
Linda Tross, Margit Maanre
Lugemik II osa
Linda Tross, Margit Maanre
Lugemiku töövihik I osa
Linda Tross, Margit Maanre, Olle Selliov
Lugemiku töövihik II osa
Linda Tross, Margit Maanre, Olle Selliov
Lugemiku töövihik III osa
Linda Tross, Margit Maanre, Olle Selliov
Lugemiku töövihik IV osa
Linda Tross, Margit Maanre, Olle Selliov
Töölehed
Linda Tross, Margit Maanre
Lisamaterjal õpetajale
Linda Tross, Margit Maanre
Robot Nuti lugemiku töövihik 3. klassile

Robot Nuti lugemiku töövihik 3. klassile

IV osa
Linda Tross, Margit Maanre, Olle Selliov
21x28cm, klamberköide, 56 lk, 2-värvitrükk,
ilmumisaasta 2016

Neljaosaline töövihik sisaldab harjutusi teksti mõistmise, sõnavara laiendamise, keeleteemade, psüühiliste protsesside ning loovuse arendamise tarvis. Töövihikus on ka lisaharjutusi. Õpilastel on võimalus oma harjutuste õigsust vastustega töövihikust kontrollida. Töövihiku servades on tähetetris. Iga nädala juurde kuulub tööleht lisaülesannete tegemiseks ja (või) tagasiside saamiseks.