Õppekomplekt:

Loodusõpetus 3. klassile

Õpik I osa
Sirje Aher, Georg Aher
Õpik II osa
Viive Karelson, Janno Puks
Töövihik I osa
Katrin Kurvits, Tiiu Kiveste
Töövihik II osa
Viive Karelson, Janno Puks
e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher, Katrin Kurvits, Viive Karelson, Janno Puks

Vaata näidislehekülgi:

Loodusõpetuse õpik 3.klassile

Loodusõpetuse õpik 3.klassile

II osa
Viive Karelson, Janno Puks
21x28cm, klamberköide, 64 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2019

Loodusõpetuse õpiku II osa avab õpilastele füüsilises maailmas esinevaid nähtusi ja seoseid ning nende rakendusi tehismaailmas.
Õpik suunab lapsi märkama, katsetama, arutlema, ise sõnastama seoseid ja mõisteid. Õpilase teekonda maailma avastamisel toetavad õpiku illustratsioonid (selgitavad joonised, fotod, pildid).
Õpik järgib riikliku õppekava põhiteemasid. Iga teema käsitlus rajaneb põhimõttel, et laps suunatakse oma igapäevastest tegevustest ja kodukohast leidma teemaga haakuvaid nähtusi ning seejärel siduma need õpitavate loodusteaduse mõistete ja seaduspärasustega. Teemade esitlusse on lõimitud ohutus, jätkusuutlikkuse põhimõtted ning kultuurilised väärtused.
Õpikut toetab töövihik. Igale õpiku tunnile vastab tund töövihikus. Töövihikus on ülesanded, mis aitavad õpitut korrata ja kinnistada.

Õpik vastab põhikooli riiklikule õppekavale.