Õppekomplekt:

Loodusõpetus 3. klassile

Õpik I osa
Sirje Aher, Georg Aher
Õpik II osa
Viive Karelson, Janno Puks
Töövihik I osa
Katrin Kurvits, Tiiu Kiveste
Töövihik II osa
Viive Karelson, Janno Puks
e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher, Katrin Kurvits, Viive Karelson, Janno Puks
Loodusõpetuse töövihik 3.klassile

Loodusõpetuse töövihik 3.klassile

I osa
Katrin Kurvits, Tiiu Kiveste
21x28cm, klamberköide, 48 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2017

Loodusõpetuse töövihikus õpitakse tundma Eestimaa tähtsamaid taime-, seente- ja loomaliike, õpetatakse väärtustama ja hoidma loodust. Oluliseks peetakse looduse vahetut kogemist ja praktilist tegevust looduses.
Tutvutakse taimede, seente ja loomade mitmekesisusega. Õpitakse leidma tunnuseid, mille abil taimi ning loomi rühmitada ja liikidesse jagada, erinevaid liike omavahel võrrelda. Õpitakse nägema erinevate elusorganismide vajalikust ja seoseid teiste organismidega, nende asukohta toiduahelas.
Õpitakse tundma kooli ja kodu ümbruse levinumaid taimerühmi, rühmade tunnuseid, kasvukohti ja taimekooslusi, taimede tähtsust elus looduses.
Õpitakse tundma meie ümbruse looduses elavaid olulisemaid loomalliike, nende eluviise ja elupaiku. Meie metsades kasvavaid tähtsamaid seeneliike, eristama söödavaid ja mürgiseid seeni.

Töövihik vastab põhikooli riiklikule õppekavale.