Õppekomplekt:

Eelkool

Eesti keel
Kaja Belials
Matemaatika
Kaja Belials

Vaata näidislehekülgi:

TERE, ARVUMAA

TERE, ARVUMAA

Kaja Belials
21x28cm, klamberköide, 64 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2020

Tööraamat on mõeldud 5−6-aastastele lastele, kes teevad esimesi samme arvutamises.
Tööraamatu abil saab harjutada numbrite kirjutamist, teha lihtsamaid liitmis­ ja lahutamisülesandeid, tutvuda geomeetriliste kujunditega, värvida ning nuputada. Tööraamatu ülesehitus lähtub printsiibist tuntult tundmatule ja lihtsamalt keerulisemale. Alustatakse lapsele tuttavatest geomeetrilistest kujunditest — ring, kolmnurk, ruut jne. Sealt edasi õpitakse esemeid kirjeldama, rühmitama ja loendama, moodustatakse ja võrreldakse hulki. Esemete loendamiselt minnakse üle arvude ja numbrite õppimise ja arvutamise juurde.
Õppimist muudavad meeleolukamaks rõõmsad illustratsioonid. Piltidel olevad tegelased on samuti lapsed, kes mängivad, loevad, spordivad — lühidalt elavad lapse elu ja toovad endaga kaasa äratundmisrõõmu.

Tööraamatu on koostanud Kaja Belials ja illustreerinud Elo Annion.