Õppekomplekt:

Inimeseõpetus 3. klassile

Õpik
Margit Rüsse
Töövihik
Margit Rüsse
Lisamaterjal õpetajale

Lehelt Õpetajale leiad 3. klassi inimeseõpetuse töökava ning saad alla laadida lisamaterjalid: liikumispausid ja mängud.

Lehelt Õpetajale leiad töövihiku ülesannete lahendused.