Õppekomplekt:

Loodusõpetus 2. klassile

Tööraamat I osa
Sirje Aher, Georg Aher
Tööraamat II osa
Sirje Aher, Georg Aher
Töölehed
Sirje Aher
e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher
Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile

Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile

e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher
https://www.opiq.ee/Kit/Details/387,
ilmumisaasta 2021

Loodusõpetuse 2. klassi tööraamatud on kättesaadavad ka digitaalse e-õpikuna Opiq keskkonnas.

Loodusõpetuse e-õpik 2. klassile ühendab kahes osas ilmunud tööraamatud. E-õpikus on võrreldes trükitud tööraamatutega rohkelt täiendavat materjali. Osa trükiraamatute materjalist on e-õpikus esitatud uuendatud kujul.

E-õpiku sisu on jagatud peatükkideks. Igas peatükis on eakohaseid ja huviäratavaid ülesandeid ning vähemalt üks autori sisse loetud audiolõik.

E-õpikus leidub senisest rohkem fotosid ja muud illustratiivset materjali ning viiteid teemaga seostuvatele veebilehekülgedele.

Iga peatüki juurde kuulub reeglina ülesannete osa, millest õpetaja saab määrata nii individuaalselt kui ka kogu klassile ülesandeid koduseks tööks, tunnitööks või ka hindeliseks lahendamiseks. Kõikide ülesannete vastuseid saab õpetaja kontrollida ja hinnata. Paljude ülesannete puhul on õpetajale ette antud õiged vastused.