Õppekomplekt:

Aabits

Aabitsa töövihik I osa
Linda Tross, Olle Selliov
Aabitsa töövihik II osa
Linda Tross, Olle Selliov
Tähekaardid
Liis Kurm

Vaata näidislehekülgi:

Aabitsa töövihik

Aabitsa töövihik

I osa
Linda Tross, Olle Selliov
21x28cm, klamberköide, 56 lk, 2-värvitrükk,
ilmumisaasta 2014

Iga tunni jaoks on töövihikus harjutused teksti mõistmise, sõnavara, keeleõppe ja tähtede kirjutamise tarvis, aga ka loovuse, tähelepanu, taju ja fantaasia arendamiseks.
Suurtähtede õppimisel tuleb esmalt värvida õpitav täht täishääliku tähe (suluta kaashääliku tähe jne) värvi. Ülal servas on kirjutamise eelharjutused- lõpetada muster. Kui tunnis jääb aega üle, võivad lapsed seda mustrit täiendada ja põnevamaks muuta.
Töövihiku vasakus servas on tähekett sõnade leidmiseks. Paremal servas on jooned (abijooned) tähtede ning täheseoste õppimiseks ja sõnade kirjutamiseks. Õpilasel on lisaks töövihikule ka jooneline (abijoonega) vihik, kuhu võib töövihikust tähti, sõnu, täheseoseid kirjutada. Õpetaja juhendab, kuhu laps peab kirjutama (jäta eelmisest tööst 2 joont vahele jne).
Väiketähed ja seosed teiste tähtedega saavad selgeks jõuludeks. Tähtede kirjutamise harjutamisel lähtume põhimõttest: TEEME VÄHEM, AGA PAREMINI JA ÕIGESTI!