Õppekomplekt:

Inimeseõpetus 2. klassile

Tööraamat I osa
Kristi Rahn
Inimeseõpetuse tööraamat 2.klassile

Inimeseõpetuse tööraamat 2.klassile

I osa
Kristi Rahn
21x28cm, klamberköide, 36 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2015

Tööraamatus keskendutakse sellele, mis on lapse jaoks lähedane ja oluline: tema ise, suhted teistega, ümbritsev keskkond, perekond, sõbrad, kodumaa.
Õppematerjal sisaldab tekste ja ülesandeid, mis aitavad õppida väärtustama iseennast, ümbritsevaid inimesi ja asju, oma kodu ning kodumaad, hoidma oma ja teiste tervist, suhtuma kõigisse viisakuse ja lugupidamisega.
Tähtsal kohal on arutlemine, koostöö, praktilised ja loovad ülesanded, kokkuvõtvad testid, mida saab teha nii paberil, arvutiga kui ka nutiseadmetel. Tööraamatule lisaks kasutatakse huvitavaid ja teemakohaseid veebilehti. Ülesanded on erinevad, et tagada õppijate aktiivsus ja käsitletava mõistmine.

Tööraamat vastab põhikooli riiklikule õppekavale.