Õppekomplekt:

Inimeseõpetus 3. klassile

Õpik
Margit Rüsse
Töövihik
Margit Rüsse

Vaata näidislehekülgi:

Inimeseõpetuse õpik 3.klassile

Inimeseõpetuse õpik 3.klassile

Margit Rüsse
21x28cm, klamberköide, 80 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2020

Õpik on koostatud eesmärgiga tutvustada lastele ümbritsevat maailma ja iseennast selles maailmas. Keskendutakse olulistele teemadele nagu sõbrasuhted, tunded, mured, kiusamine, tülitsemine, leppimine, enesehinnang, turvalisus, iseloomuomadused, tervist tugevdav ja väärtustav eluviis, haridustee, elukestev õpe, ametid, õppimise tõhusad tehnikad, vastutus, eesmärkide seadmine, aja planeerimine, kohusetunne, kohustused ja õigused, teabeallikad, internet, küberkiusamine, info, reklaam, ohutus, Eesti - meie kodu.
Õpiku peategelased on linnas elav Kaarel ja maal elav Liisa oma pere ja sõpradega. Lugude kaudu õpitakse käitumisreegleid, väärtustatakse sallivust, hoolivust, ausust, lugupidamist enese, teiste ja looduse suhtes, kohuse- ja vastutustunnet. Õpitakse ohte ennetama, ohuolukorras õigesti käituma, esmaabi andma.
Tekstid ja erinevad ülesanded arendavad koostööoskust. Õpiku lõpust leiab lõbusaid ülesandeid, loovülesandeid, mänge, projekte ja viiteid põnevatele veebilehekülgedele.
Õpik suunab märkama, arutlema, analüüsima, ise vastuseid leidma ja uurima. Õpikus on ülesandeid, kus kasutatakse nutivahendeid.
Õpikut toetab töövihik.

Õpik ja töövihik vastavad põhikooli riiklikule õppekavale.