Õppekomplekt:

Inimeseõpetus 3. klassile

Õpik
Margit Rüsse
Töövihik
Margit Rüsse

Vaata näidislehekülgi:

Inimeseõpetuse töövihik 3.klassile

Inimeseõpetuse töövihik 3.klassile

Margit Rüsse
21x28cm, klamberköide, 64 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2020

Inimeseõpetuse töövihik aitab õpitut korrata ja kinnistada. Töövihik on koostatud õpikuga samadel põhimõtetel. Iga õpiku tunnile vastab tund töövihikus.
Keskendutakse olulistele teemadele nagu mina ise, perekond, sõbrad, suhted, keskkond, tervis, kodumaa.
Materjali kinnistatakse ristsõnade, mängude, paaris- ja rühmatööde, uurimisülesannete, tabelite, diagrammide ja projektide kaudu.

Õpik ja töövihik vastavad põhikooli riiklikule õppekavale.