Õppekomplekt:

Loodusõpetus 1. klassile

Tööraamat I osa
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Tööraamat II osa
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Töölehed
Sirje Aher
e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile

Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile

e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
https://www.opiq.ee/Kit/Details/313,
ilmumisaasta 2020

Loodusõpetuse 1. klassi tööraamatud on kättesaadavad ka digitaalse e-õpikuna Opiq keskkonnas.

Loodusõpetuse e-õpik 1. klassile ühendab kahes osas ilmunud tööraamatud. E-õpikus on võrreldes trükitud tööraamatutega rohkelt täiendavat materjali. Osa trükiraamatute materjalist on e-õpikus esitatud uuendatud kujul.

E-õpiku sisu on jagatud peatükkideks. Igas peatükis on eakohaseid ja huviäratavaid ülesandeid ning vähemalt üks autori sisse loetud audiolõik. Õpetajatele määratud audiotekst avab laiemalt peatüki sisu ja eesmärgi ning annab suuniseid kuidas õppetööd läbi viia. Õpilastele suunatud audiolõike saab tunni mitmekesistamiseks ette mängida, kuid neid võib jätta ka kodus läbi kuulamiseks.

E-õpikus leidub senisest rohkem fotosid ja illustratsioone, videoid ning viiteid teemaga seostuvatele veebilehekülgedele.

Iga peatüki juurde kuulub ülesannete kogu, millest õpetaja saab määrata nii individuaalselt kui ka kogu klassile ülesandeid koduseks tööks, tunnitööks või ka hindeliseks lahendamiseks. Kõikide ülesannete vastuseid saab õpetaja kontrollida ja hinnata. Paljude ülesannete puhul on õpetajale ette antud õiged vastused.