Õppekomplekt:

Loodusõpetus 3. klassile

Õpik I osa
Sirje Aher, Georg Aher
Õpik II osa
Viive Karelson, Janno Puks
Töövihik I osa
Katrin Kurvits, Tiiu Kiveste
Töövihik II osa
Viive Karelson, Janno Puks
e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher, Katrin Kurvits, Viive Karelson, Janno Puks
Loodusõpetus 3. klassile

Loodusõpetus 3. klassile

e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher, Katrin Kurvits, Viive Karelson, Janno Puks
https://www.opiq.ee/Kit/Details/461 ja https://e-koolikott.ee/et/oppekirjandus/185,
ilmumisaasta 2022

Loodusõpetuse 3. klassi materjal on kättesaadav tasuta digitaalse e-õpikuna e-koolikotis ja Opiq keskkonnas.

E-õpik ühendab endas kahes osas ilmunud õpikud ja töövihikud. E-õpikus on võrreldes trükitud õppevaraga rohkelt täiendavat materjali. Osa trükiraamatute materjalist on e-õpikus esitatud uuendatud kujul. 3. klassi loodusõpetuse e-õpik tutvustab Eestimaa taimi ja loomi ning õpib väärtustama ja hoidma loodust. Oluliseks peetakse looduse vahetut kogemist ja praktilist tegevust looduses. Tutvutakse igapäevases elus ja looduses esinevate füüsikaliste nähtustega ning geograafia algteadmistega. Õpikus on juhendeid uurimuslikuks tegevuseks ja loodusvaatlusteks. Samuti leidub tähelepanuharjutusi ning eri õppeaineid lõimivaid ülesandeid.

E-õpiku sisu on jagatud peatükkideks. Igas peatükis on eakohaseid ja huviäratavaid ülesandeid. Lisaks kuulub iga peatüki juurde ülesannete kogu, mille kasutamiseks on vajalik Opiqu õpetaja konto. Konto loomine on tasuta, samuti nagu selle e-õpiku kõigi võimaluste kasutamine. Õpetaja saab määrata ülesannete kogust ülesandeid nii individuaalselt kui ka tervele klassile koduseks tööks, tunnitööks või ka hindeliseks lahendamiseks. Kõikide ülesannete vastuseid saab õpetaja kontrollida ja hinnata. Paljude ülesannete puhul on õpetajale ette antud õiged vastused. E-õpikut saavad oma materjaliga täiendada nii õpetajad kui ka õpilased. Õpetaja saab enda lisatu teha kättesaadavaks ka õpilastele.