Uus õppevara

inimeseõpetusInimeseõpetuse õpik 3.klassile

inimeseõpetusInimeseõpetuse töövihik 3.klassile

eesti keelTERE, TÄHEMAA

matemaatikaTERE, ARVUMAA

loodusõpetusLoodusõpetuse tööraamat 1. klassile
e-õpik
loodusõpetusLoodusõpetuse tööraamat 2. klassile
e-õpik