Uus õppevara

loodusõpetusLoodusõpetuse õpik 3.klassile
II osa
loodusõpetusLoodusõpetuse töövihik 3.klassile
II osa
inimeseõpetusInimeseõpetuse õpik 3.klassile

inimeseõpetusInimeseõpetuse töövihik 3.klassile

eesti keelTERE, TÄHEMAA

matemaatikaTERE, ARVUMAA

loodusõpetusLoodusõpetuse tööraamat 1. klassile
e-õpik